Doelgroep


Iedereen met interesse in het thema van geestelijk welzijn van boeren en tuinders is welkom.  Dat kunnen boeren en tuinders zijn maar nadrukkelijk zijn de erfbetreders, bestuurders, hulpverleners en anderen die beroepsmatig te maken hebben met boeren in de problemen van harte uitgenodigd. Voor boeren met psychische problemen geven we nadrukkelijk aan dat de bijeenkomst geen karakter van een hulpverleningsbijeenkomst of gespreksgroep heeft. Indien u mentale problemen ervaart, raden wij u aan een professionele hulpverleners in te schakelen. Bespreek het met uw huisarts. Op verzoek hebben wij een adressenlijstje van hulpverleningsorganisaties en coaches die meer dan gemiddeld thuis zijn in de landbouw.