Partners gezocht.


WTE Support betrekt graag meer organisaties bij deze dag en het thema. Niet om de bijeenkomst mee te organiseren maar wel om er een betere bijeenkomst, meer deelnemers en vooral ook meer aandacht voor het welzijn van agrariërs te krijgen. En ook wel voor mede-financiering van de Info-en Netwerkdag. 
Update: bij enkele organisaties is de mogelijk van partnership verkend maar de reacties leren dat hier niet veel belangstelling voor is.